مهندس صنایع(کارشناس سیستم ها و روش ها) تجارت الکترونیک اول

شرکت تجارت الکترونیک اول
این آگهی منقضی شده است

شرکت تجارت الکترونیک اول به مهندس صنایع(کارشناس سیستم ها و روش ها) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.