پشتیبان نرم افزار مالی کوثر سامانه پرداز

شرکت کوثر سامانه پرداز
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت کوثر سامانه پرداز به پشتیبان نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.