پشتیبان نرم افزار مالی کوثر سامانه پرداز

شرکت کوثر سامانه پرداز
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوثر سامانه پرداز به پشتیبان نرم افزار مالی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.