مهندس الكترونيك (مدیر فنی) ترنا سیستم

شرکت ترنا سیستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت ترنا سیستم به مهندس الكترونيك (مدیر فنی) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.