مسئول دفتر ترنا سیستم

شرکت ترنا سیستم
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت ترنا سیستم به مسئول دفتر آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.