کارشناس بازاریابی و فروش پتروپک

شرکت پتروپک
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت پتروپک به کارشناس بازاریابی و فروش خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.