کارشناس فروش پرواز پرداز

شرکت پرواز پرداز
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت پرواز پرداز به کارشناس فروش خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.