برنامه نویس پایتون مهنا

شرکت مهنا
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت مهنا به برنامه نویس پایتون آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.