برنامه نویس كالاكار

شرکت كالاكار
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت كالاكار به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.