برنامه نویس كالاكار

شرکت كالاكار
این آگهی منقضی شده است

شرکت كالاكار به برنامه نویس آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.