حسابدار سيمان پيوند گلستان

شرکت سيمان پيوند گلستان
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت سيمان پيوند گلستان به حسابدار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.