مسئول دفتر مدیر عامل آریابنیز

شرکت آریابنیز
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت آریابنیز به مسئول دفتر مدیر عامل آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مسئول دفتر مدیر عامل استخدامی استان تهران