حسابدار ارشد پارس کرون

شرکت پارس کرون
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت پارس کرون به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.حسابداری استخدامی استان تهران کارشناسی حسابدار ارشد سایر استخدامی ها استخدام