مدیر فروش تجارت گستر پاویر

شرکت تجارت گستر پاویر
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت تجارت گستر پاویر به مدیر فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.استخدامی استان تهران کارشناسی کارشناس فروش مدیر فروش