مسئول دفتر همایش گذاران مهستان

شرکت همایش گذاران مهستان
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت همایش گذاران مهستان به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.