مهندس کامپیوتر امن پردازان کویر

شرکت امن پردازان کویر
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت امن پردازان کویر به مهندس کامپیوتر آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.