کارشناس فنی(IT) پارس ارتباط

شرکت پارس ارتباط
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت پارس ارتباط به کارشناس فنی(IT) آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.