کارشناس پشتیبانی اپلیکیشن نی نی پلاس

شرکت نی نی پلاس
این آگهی تا تاریخ 1397/1/20 اعتبار دارد

شرکت نی نی پلاس به کارشناس پشتیبانی اپلیکیشن آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.