سرپرست حسابداری نیلپر

شرکت نیلپر
این آگهی تا تاریخ 1396/12/27 اعتبار دارد

شرکت نیلپر به سرپرست حسابداری آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.