مسئول دفتر آینده کاوان کهکشان نرم افزار

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار
این آگهی تا تاریخ 1397/1/17 اعتبار دارد

شرکت آینده کاوان کهکشان نرم افزار به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.