کارشناس الکترونیک صنعت ریلی پایش

شرکت صنعت ریلی پایش
این آگهی منقضی شده است

شرکت صنعت ریلی پایش به کارشناس الکترونیک آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.