مهندس صنایع(مدیرپروژه) پارسی تک

شرکت پارسی تک
این آگهی تا تاریخ 1397/1/17 اعتبار دارد

شرکت پارسی تک به مهندس صنایع(مدیرپروژه) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.