برنامه نویس حرفه ای net پرديس پاسارگاد قشم

شرکت پرديس پاسارگاد قشم
این آگهی تا تاریخ 1397/1/17 اعتبار دارد

شرکت پرديس پاسارگاد قشم به برنامه نویس حرفه ای net آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.