بازاریاب حضوری چای دبش

شرکت چای دبش
این آگهی تا تاریخ 1397/1/17 اعتبار دارد

شرکت چای دبش به بازاریاب حضوری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.