بازاریاب حضوری چای دبش

شرکت چای دبش
این آگهی منقضی شده است

شرکت چای دبش به بازاریاب حضوری خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات دیپلم نیازمند است.