مهندس صنایع(مدير توليد) توليدی معتبر ملی در صنايع فرآورده های چوبی

شرکت توليدی معتبر ملی در صنايع فرآورده های چوبی
این آگهی تا تاریخ 1396/12/27 اعتبار دارد

شرکت توليدی معتبر ملی در صنايع فرآورده های چوبی به مهندس صنایع(مدير توليد) آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.