حسابدار خدمات كشتيرانی امواج دريا

شرکت خدمات كشتيرانی امواج دريا
این آگهی منقضی شده است

شرکت خدمات كشتيرانی امواج دريا به حسابدار آقا یا خانم با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.