مهندس صنایع(کارشناس مدیریت مشتریان) عدل آفرینان ماندگار

شرکت عدل آفرینان ماندگار
این آگهی منقضی شده است

شرکت عدل آفرینان ماندگار به مهندس صنایع(کارشناس مدیریت مشتریان) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.