برنامه نویس UI راهبردهای کسب وکار پارتیان

شرکت راهبردهای کسب وکار پارتیان
این آگهی منقضی شده است

شرکت راهبردهای کسب وکار پارتیان به برنامه نویس UI آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.