سرپرست حسابداری روشنگران پردازش سحر

شرکت روشنگران پردازش سحر
این آگهی منقضی شده است

شرکت روشنگران پردازش سحر به سرپرست حسابداری آقا با 4 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.