مسئول دفتر مدیر عامل گروه صنعتی آلفا

شرکت گروه صنعتی آلفا
این آگهی منقضی شده است

شرکت گروه صنعتی آلفا به مسئول دفتر مدیر عامل خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.