مهندس صنایع(کنترل کیفیت) مهندسی فرسار تجارت

شرکت مهندسی فرسار تجارت
این آگهی منقضی شده است

شرکت مهندسی فرسار تجارت به مهندس صنایع(کنترل کیفیت) آقا با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.