مهندس صنایع(تکنسین تولید) زیست تجهیزشریف

شرکت زیست تجهیزشریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت زیست تجهیزشریف به مهندس صنایع(تکنسین تولید) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.