مهندس صنایع(برنامه ریزی) شیمیایی گل سم

شرکت شیمیایی گل سم
این آگهی منقضی شده است

شرکت شیمیایی گل سم به مهندس صنایع(برنامه ریزی) خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.