کارشناس SOC امن افزار گستر شریف

شرکت امن افزار گستر شریف
این آگهی منقضی شده است

شرکت امن افزار گستر شریف به کارشناس SOC آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.