مسئول دفتر شینا سازه ریناس

شرکت شینا سازه ریناس
این آگهی منقضی شده است

شرکت شینا سازه ریناس به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.