برنامه نویس .NET بهپرداز همراه سامانه اول (بهسا)

شرکت بهپرداز همراه سامانه اول (بهسا)
این آگهی منقضی شده است

شرکت بهپرداز همراه سامانه اول (بهسا) به برنامه نویس .NET آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.