مهندس صنایع(برنامه ریز فروش) کوروش پروتئین

شرکت کوروش پروتئین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوروش پروتئین به مهندس صنایع(برنامه ریز فروش) آقا با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.مهندسی صنایع کارشناس ارشد