حسابدار ارشد کوروش پروتئین

شرکت کوروش پروتئین
این آگهی منقضی شده است

شرکت کوروش پروتئین به حسابدار ارشد آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.حسابدار ارشد