مهندس صنایع آذر موتور مبين

شرکت آذر موتور مبين
این آگهی منقضی شده است

شرکت آذر موتور مبين به مهندس صنایع آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.