برنامه نویس ارشد #C رای دانا سيستم

شرکت رای دانا سيستم
این آگهی منقضی شده است

شرکت رای دانا سيستم به برنامه نویس ارشد #C آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.