مهندس کامپیوتر خبرگان بين المللی

شرکت خبرگان بين المللی
این آگهی منقضی شده است

شرکت خبرگان بين المللی به مهندس کامپیوتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.