مهندس صنایع(سرپرست کنترل پروژه) نفیس کاران چوب (دنیته)

شرکت نفیس کاران چوب (دنیته)
این آگهی منقضی شده است

شرکت نفیس کاران چوب (دنیته) به مهندس صنایع(سرپرست کنترل پروژه) آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.