پشتیبان نرم افزار سیما سیستم آریا

شرکت سیما سیستم آریا
این آگهی منقضی شده است

شرکت سیما سیستم آریا به پشتیبان نرم افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.