مسئول دفتر نگاه سبز آگرین

شرکت نگاه سبز آگرین
این آگهی منقضی شده است

شرکت نگاه سبز آگرین به مسئول دفتر خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.