کارشناس نصب ADSL پیشگامان توسعه ارتباطات

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات
این آگهی منقضی شده است

شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات به کارشناس نصب ADSL آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.