مهندس برق(تکنسین تاسیسات) آژیراک بتن

شرکت آژیراک بتن
این آگهی منقضی شده است

شرکت آژیراک بتن به مهندس برق(تکنسین تاسیسات) آقا با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.