منشی خدمات مسافرتی هرمس

شرکت خدمات مسافرتی هرمس
این آگهی تا تاریخ 1396/12/15 اعتبار دارد

شرکت خدمات مسافرتی هرمس به منشی آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.