مهندس صنایع(تحلیل گر سیستم) فناوران اطلاعات خبره

شرکت فناوران اطلاعات خبره
این آگهی تا تاریخ 1396/12/15 اعتبار دارد

شرکت فناوران اطلاعات خبره به مهندس صنایع(تحلیل گر سیستم) آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.