آموزش دهنده یا مدرس نرم‌افزار نرم‌افزار حسابداری محك

شرکت نرم‌افزار حسابداری محك
این آگهی تا تاریخ 1396/12/15 اعتبار دارد

شرکت نرم‌افزار حسابداری محك به آموزش دهنده یا مدرس نرم‌افزار آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.