کارشناس پشتیبانی نرم افزار پيام گستر

شرکت پيام گستر
این آگهی منقضی شده است

شرکت پيام گستر به کارشناس پشتیبانی نرم افزار آقا یا خانم با 3 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.