کارشناس فروش سديد ماشين افلاك

شرکت سديد ماشين افلاك
این آگهی تا تاریخ 1396/12/15 اعتبار دارد

شرکت سديد ماشين افلاك به کارشناس فروش آقا یا خانم با 2 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.