کارشناس فروش پرتو توسعه خرم

شرکت پرتو توسعه خرم
این آگهی تا تاریخ 1396/12/15 اعتبار دارد

شرکت پرتو توسعه خرم به کارشناس فروش آقا یا خانم با 1 سال سابقه کار با تحصیلات کارشناسی نیازمند است.